Ułatwienia dostępu

Produkty Zepter – Oficialny przedstawiciel produktów marki Zepter w Poznaniu i Wielkopolsce

zeptar.pl zepter poznań

WŁAŚCIWOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE ŚWIATŁA BIOPTRON:

POLARYZACJA

Polaryzacja ponad 95% emitowanego widma w urządzeniach firmy Zepter Polaryzacja przez odbicie

Światło BIOPTRON jest to światło spolaryzowane: jego fale poruszają się (oscylują) w równoległych płaszczyznach. Dzięki zastosowaniu w urządzeniu 5 luster polaryzacyjnych Brewstera, światło emitowane przez BIOPTRON osiąga stopień polaryzacji na poziomie 95%.

POLICHROMATYCZNOŚĆ

Długość fali światła Bioptron w urządzeniach firmy Zepter

Światło BIOPTRON jest światłem polichromatycznym. Oznacza to, że nie zawiera ono jednej długości fali (jak np. światło laserowe) lecz szerokie spektrum, obejmujące światło widzialne i część zakresu podczerwieni. Zakres długości fal Światła BIOPTRON wynosi od 480 nm do 3400 nm. Są one bardzo korzystne dla żywych organizmów. Widmo elektromagnetyczne BIOPTRON nie zawiera promieniowania ultrafioletowego!

NIEKOHERENCJA

Światło lasera – koherentne, w fazie Światło BIOPTRON - niekoherentne, nie w fazie

W odróżnieniu od światła laserowego, światło BIOPTRON jest światłem niekoherentnym czyli niezgodnym z fazą. Oznacza to, że fale świetlne nie są zsynchronizowane, są przesunięte w fazie, co zapewnia pełne bezpieczeństwo stosowania urządzenia.

NISKA ENERGIA

Światło BIOPTRON ma niską gęstość energii, która dociera do leczonego miejsca ze stałą i stabliną intensywnością. Ta gęstość energii wywiera efekty biostymulacyjne i pozwala światłu na pozytywne stymulowanie różnych procesów biologicznych w organizmie.

To światło, które leczy!